top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ
นิวซีแลนด์

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)  แอปให้คะแนน (ในหน่วยที่บริษัทกำหนด) (“ไมล์”) ตามระยะทางที่เดินทางของสมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอป ตามที่วัดโดย อุปกรณ์.  แอปนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย 

 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลกับการใช้แอปเป็นการส่วนตัวโดยผู้ใช้ในนิวซีแลนด์  หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณต้องอ้างอิงข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้กับเขตอำนาจศาลของคุณ 

ข้อ 1. การสมัคร

การเข้าถึงและการใช้แอพโดยผู้ใช้ในนิวซีแลนด์นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับและการปฏิบัติตาม:

 • (a) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) และข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ที่คุณได้รับแจ้งผ่านแอป ("ข้อกำหนดในการให้บริการ"); 

 • (b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือบนแอป; and 

 • (c) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) – กำหนดข้อกำหนดที่ใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยใช้แอพ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ระยะทางที่เดินทาง ผลลัพธ์ ไมล์สะสม การแสดงแผนที่ และอื่นๆ ข้อมูลและข้อมูลที่มีให้ภายในแอป (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลระยะทางที่เดินทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ แอพสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”) เท่านั้น และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่ ใช้แอพ นอกจากนี้ หากมีการอัปเดตแอป ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะดาวน์โหลดและใช้แอพได้ และคุณต้องขออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหากคุณอายุต่ำกว่านั้น หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การอนุญาตให้พวกเขาใช้แอป แสดงว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และรับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ใช้ในแอป_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

เราอาจอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และ/หรือแอปตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11 เป็นครั้งคราว ภายใต้ภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีตามข้อกำหนดในการให้บริการและวิธีการใช้งานที่ระบุผ่านทาง แอป.

 2. คุณต้องรับผิดชอบ (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) สำหรับ:

  • (ก) การดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ  

  • (b) บำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอพ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสารทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัทโทรคมนาคมของคุณ 

 3. คุณรับทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเสื่อมโทรม  ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 4. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่คุณได้รับจากการใช้แอพจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเข้าใจดีและยินยอมตามนี้ 

ข้อ 3. ใช้การลงทะเบียน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย: 

  • (ก) ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บน App My Page ของคุณ หรือ

  • (b) ดำเนินการรับรองความถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด 

 3. คุณต้องลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ชักช้า  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลงทะเบียน 

 4. คุณต้องจัดการข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ  

 5. คุณจะต้องรับผิดชอบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ผิดพลาดในส่วนของคุณ หรือการใช้งานโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ข้อมูลบัญชีของคุณ_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 6. คุณต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แอปเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดที่เรามอบให้ 

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) (รวมเรียกว่า "การกระทำต้องห้าม"):

  • (ก) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล ดัดแปลง ทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้รองอื่นๆ ของแอพหรือข้อมูล;

  • (b) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรือทำให้บุคคลที่สามใช้ แอปหรือข้อมูล

  • (c) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูลโดยการประกอบกลับ การรวบรวมย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ  

  • (d) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผล ในการกระทำต้องห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น; 

  • (e) มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  • (f) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอพหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า;

  • (g) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  • (ซ) กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี; 

  • (i) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกระทำต้องห้ามใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น; หรือ

  • (ญ) การกระทำอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต้องห้ามหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ และ/หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแอพและข้อมูลเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่เรา

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน
 1. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (รวมถึงพระราชบัญญัติการรับประกันผู้บริโภคปี 1993 (นิวซีแลนด์) ("กฎหมายผู้บริโภค")) การรับรองหรือการรับประกันทั้งหมด (ตามกฎหมาย ชัดแจ้งหรือโดยนัย) ซึ่งไม่ได้อ้างถึงอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ใน ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น:

  • (a) แอปมีให้บริการตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี"; 

  • (b) บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลที่ให้โดยแอพ และไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับการทำงานของแอพบนอุปกรณ์ และ

  • (c) บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแอปไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 

 2. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ที่คุณอาจมี ไม่ได้มีเจตนาที่จะจำกัดความรับผิดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภค

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอป คุณใช้ฟังก์ชันที่จัดหาโดยพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรของเรา  นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว 

 2. ข้อ 6 (ไม่มีการรับประกัน) ใช้กับฟังก์ชันที่ให้บริการโดยพันธมิตรพันธมิตร

 3. บริษัทไม่ได้จัดการหรือดำเนินการฟังก์ชั่นที่ให้บริการโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา และภายใต้มาตรา 6(2) เสมอ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของพันธมิตรพันธมิตรใดๆ

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 1. ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดการซึ่งกระจายแอพ

 2. ข้อมูลการเดินทางที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะแสดงบนแอพ

 3. หากอุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่หรือหากอุปกรณ์อยู่นอกช่วงเมื่อเปิดใช้แอปหรือสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมไม่ได้รับการบำรุงรักษา อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลการเดินทางจะไม่ถูกวัด and 

 4. ไมล์สะสมและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่ได้รับซึ่งคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อาจเผยแพร่บนแอพและแชร์กับผู้ใช้แอพรายอื่นในลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. ตามระยะทางที่เดินทางโดยคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณบนแอพ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด 

 2. โดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนไมล์สะสม คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมกับคะแนนที่ออกโดยบริษัทอื่นหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอป 

 4. บริษัทจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้เป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ  ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้ 

 5. บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสอบถาม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์ได้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและ/หรือวิธีการจัดส่งของแอพได้ตามดุลยพินิจของเราและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการทำงานของแอพซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณโดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

 2. โดยไม่จำกัดเฉพาะมาตรา 10(1) เราอาจระงับหรือยุติการส่งมอบแอปทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

  • (a) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป  

  • (ข) ไม่สามารถเผยแพร่แอปได้เนื่องจากการหยุดให้บริการโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยหรืออื่นใด เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท

  • (c) การระงับหรือการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค; หรือ

  • (d) เราพิจารณาเป็นอย่างอื่นว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยพิจารณาจากเหตุอันสมควร

 3. แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10(1) และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราว 

 2. เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงและ/หรือประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ/หรือแอพของเรา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้บังคับจะมีผลทันที     

 3. หากคุณใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนหลังจากที่เราโพสต์ประกาศตามข้อ 11 นี้ จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดแอพเมื่อใดก็ได้  หากเราตั้งใจที่จะยุติการให้บริการแอป เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 2. หากเรายุติการให้บริการแอพ ไมล์สะสมทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแอพจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดใช้งานแอป

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้บุคคลที่สาม สร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือกำจัดสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

 2. หากเราโอนธุรกิจเกี่ยวกับแอพของเราไปยังบริษัทอื่น ร่วมกับการโอนดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ให้กับผู้รับโอน พร้อมกับสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ คุณยินยอมให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อ 13(2) นี้ ข้อ 13 นี้ใช้กับการโอนธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อม การปรับองค์กร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท

ข้อ 14. ข้อพิพาท

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพจะได้รับการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย
 1. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และภายใต้มาตรา 6(1) และ 15(2) ด้านล่าง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากแอป ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึง ความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่น ๆ และโดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ 

 2. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (เป็นกฎหมายการรับประกันผู้บริโภคปี 1993 (นิวซีแลนด์))

 3. แอพนี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น  การใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อคุณใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว รวมถึง การสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆ

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึง Privacy Act 2020 (NZ) และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของนิวซีแลนด์ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศอื่น ๆ หรือกฎหมายและข้อบังคับของประเทศอื่น ๆ เมื่อได้รับแอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) คุณไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งออกแอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซ้ำได้

 2. โดยไม่จำกัดมาตรา 16(1) แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง: 

  • (ก) ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร; หรือ

  • (b) บุคคลในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 3. เมื่อใช้แอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา 16(2)(a) และคุณไม่ใช่บุคคลในรายชื่อใดๆ ที่กำหนดไว้ ในบทความ 16(2)(b). 

 4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธแบคทีเรีย)

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่ตกลงร่วมกันโดยเฉพาะ 

 3. คุณตกลงว่าในบริบทของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดของแอปโดยไม่ต้องชำระเงิน) ข้อนี้ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

pp

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) จะใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเราได้รับผ่านการใช้แอพของคุณตาม:

 • (a) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”); และ

 • (b) การอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้แอพ  

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ให้ความยินยอมในเรื่องอื่นใดในระหว่างการใช้งานแอพของคุณ (“ข้อตกลงแยกต่างหาก”) ข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด  โดยการดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอป ถือว่าคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่บริษัทรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแอป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัท โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ปี 2020 ("พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์") สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย

 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือมีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ

ข้อ 1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”)  คุณต้องแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเว็บไซต์  ไซต์ดาวน์โหลด และตัวดำเนินการไซต์ รวมถึง:

  • (a) Google Play ไซต์ที่ดำเนินการโดย Google สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android: Google LLC; และ

  • (b) AppStore ไซต์ที่ดำเนินการโดย Apple สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS: Apple Inc.

 2. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ด้านล่าง) จากการใช้งาน App.  ของคุณ

 3. เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์อนุญาต หรือด้วยเหตุผลใดๆ ต่อไปนี้: 

  • (ก) ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;

  • (b) เพื่อลดหรือป้องกันภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย;

  • (ค) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

  • (ง) ตามที่กำหนดโดยศาล พนักงานอัยการ ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจเทียบเคียง or 

  • (e) เมื่อคุณอนุญาตให้เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ข้อ 2. การจัดการข้อมูลผู้ใช้
 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในแอพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ การใช้แอพและพฤติกรรมของคุณ และข้อมูลอื่นใดที่สร้างหรือสะสมบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์

 2. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: 

  • (ก) ที่อยู่อีเมล (ไม่รวมที่อยู่อีเมลที่ระบุในรายการต่อไปนี้)

  • (b) ข้อมูลที่อยู่อีเมลและไอคอนที่คุณใช้เมื่อเข้าสู่บริการภายนอก  

  • (c) ตัวระบุ (สัญลักษณ์ที่ระบุตัวคุณ และตัวระบุโฆษณา เช่น IDFA และ AAID) [หมายเหตุ 1]; 

  • (d) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีการเดินทาง หมายเลขชั้นอาคาร ความแม่นยำของข้อผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปนี้จะเหมือนกัน);_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • (e) ข้อมูลประวัติการเข้าชม;

  • (f) ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการตอบแบบสำรวจที่ดำเนินการในแอพ (“ข้อมูลการสำรวจ”) [หมายเหตุ 2]; และ

  • (g) ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าซิม สกุลเงิน ภาษา และชื่อประเทศ) 

  • [หมายเหตุ 1]
   ตัวระบุโฆษณาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการระบุอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการกำหนดเป้าหมายการโฆษณา ฯลฯ ตัวระบุเหล่านี้สามารถระบุอุปกรณ์ได้ แต่โดยตัวมันเองไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้
   IDFA (การระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (iOS) ที่ออกโดย Apple Inc.
   AAID (รหัสโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Android) ที่ออกโดย Google LLC. 

  • [โน้ต 2]
   ตัวอย่างเช่น วันเกิด (อายุ) เพศ สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ นิสัย ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ซึ่งกำหนดโดยบริษัท 

 3. บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • (a) เพื่อจัดหาแอพและบริการบนแอพที่เหมาะกับคุณ;

  • (b) เพื่อระบุตัวคุณ;

  • (c) เพื่อแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับแอพ;

  • (d) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแอพ;

  • (e) เพื่อยืนยันสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอป เพื่อทำการวิจัยตลาด ใช้แบบสำรวจและการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ หรือเพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติ

  • (f) เพื่อรักษาและปรับปรุงแอป และเพื่อวางแผนและดำเนินการแคมเปญและโปรโมชันต่างๆ

  • (g) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

  • (ซ) วางแผน พิจารณาการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วน

  • (i) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม; และ

  • (j) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการซื้อ (ธุรกรรม) จากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชั่นของแอพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลกับข้อมูลผู้ใช้และเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น

 4. บริษัทจะให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ ลูกค้าและบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ของบริษัท): 

  • (a) ตัวระบุ;

  • (ก) ข้อมูลตำแหน่งที่บริษัทได้รับตั้งแต่เริ่มใช้แอพ และประมวลผลผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ

  • (b) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (c) ข้อมูลแบบสำรวจที่คุณให้ไว้ตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอพ และ

  • (ง) ข้อมูลอุปกรณ์

  • ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น ในลักษณะที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2(3) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)
   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

   • (a) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ;

   • (b) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรม และการสำรวจและวิเคราะห์อื่น ๆ

   • (c) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลและโฆษณา ตอบคำถาม วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขาย

   • (ง) เพื่อเตรียมข้อมูลสถิติ; and 

   • (จ) วางแผนและดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 5. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมแอปของคุณโดยใช้โมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามที่ระบุ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ข้อมูลประวัติการสืบค้นแก่ผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูล  โมดูลการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมโดยไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่รวบรวมนั้นได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ ของผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 6. ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจทำสัญญาช่วงการจัดการข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับ และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม บุคคลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม เทียบเท่ากับที่กำหนดภายใต้ NZ Privacy Act. 

 7. คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามและตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวโดยทันที  หากต้องการร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไข โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณร้องขอการเข้าถึง อาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ได้ เราจะแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคคลหากเราปฏิเสธที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา หากคุณร้องขอการแก้ไข และเราพบว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เข้าใจผิด เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้คุณทราบผลนั้น

 8. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณดังต่อไปนี้

  • (ก) คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวระบุ IDFA และ AAID ได้โดยการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ:

  • https://support.apple.com/ja-jp/HT202074

  • https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

  • (b) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นบนแอพ เพื่อให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ คุณจะสามารถเพิ่มไมล์ได้อีกต่อไปผ่านการใช้แอพและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของแอพ จะไม่มีให้คุณอีกต่อไป

ข้อ 3. การแก้ไข
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว

 2. ในกรณีของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ทางการของเราและที่อื่น ๆ ที่เราจัดการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดในวรรค 2 แล้วคุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 4. คุณสามารถรับสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้จากเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง

ข้อ 4. ติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อของบริษัทสำหรับความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ และข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้ใช้มีดังนี้:

ติดต่อ: https://support.geosmile.app/hc

ภาคผนวกของนิวซีแลนด์

ข้อ 1. ข้อกำหนดเฉพาะของนิวซีแลนด์

หากคุณอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ บริษัทจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม (1) ภาคผนวกของนิวซีแลนด์นี้ และ (2) นโยบายความเป็นส่วนตัว ตามลำดับที่ต้องการ

 

ภาคผนวกของนิวซีแลนด์นี้ใช้เพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิ์และภาระผูกพันของบริษัทภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) หรือการอนุญาตเฉพาะใดๆ ที่คุณให้แก่เราเมื่อคุณโต้ตอบกับเราหรือใช้เว็บไซต์ของเรา และบริการ 

 

 1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทร้องขอแก่บริษัท  อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้
   

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น
  หากคุณให้บริษัทหรืออนุญาตให้บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น คุณยืนยันว่าพวกเขาได้อนุญาตให้คุณจัดหาบริษัทหรืออนุญาตให้บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และที่ คุณได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
   

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี
  ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีจะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมและสามารถให้ความยินยอมนั้นในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในภาคผนวกของประเทศนิวซีแลนด์นี้
   

 4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม
  ในบริบทที่บริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกนิวซีแลนด์ บริษัทจะรับรองว่าผู้รับข้อมูลนี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการป้องกันที่เทียบเท่ากับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ 
   

 5. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
  ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ  หากต้องการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: 
  ที่อยู่อีเมลติดต่อ: https://support.geosmile.app/hc

จบ

บทบัญญัติเพิ่มเติม:
มีผลบังคับใช้วันที่ 11 ม.ค. 2565

bottom of page