top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ
สหรัฐ

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คะแนนในหน่วยที่กำหนดโดยบริษัท (“Miles ”) ตามระยะทางที่เดินทาง โดยวัดจากสมาร์ทโฟนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอพ และให้บริการเนื้อหาอื่นๆ ที่หลากหลาย

ข้อ 1. การสมัคร

ข้อกำหนดในการให้บริการของ GeoSmile เหล่านี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ" เหล่านี้) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลการเดินทางระยะทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้ภายในแอป (รวมเรียกว่า "ข้อมูล ”) แอปสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับแอปในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ระหว่างบริษัทกับบุคคลใดๆ ที่ใช้แอป นอกจากนี้ หากมีการอัปเดตแอป ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตที่เกี่ยวข้อง แอพนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือมากกว่า หากอายุบรรลุนิติภาวะสูงกว่าในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่) หากคุณยังเป็นผู้เยาว์ โปรดหยุดใช้แอพทันที หรือขออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือมากกว่านั้น หากอายุบรรลุนิติภาวะสูงกว่าในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่) โดยการอนุญาตให้พวกเขาใช้แอพ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และ รับผิดชอบกิจกรรมของผู้ใช้นั้นบนแอพ

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอพบนสมาร์ทโฟน iOS หรือ Android ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่คุณเป็นเจ้าของหรือจัดการ และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ และวิธีการใช้งานที่แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราวผ่านแอพ

 2. ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอป คุณต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเองและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 3. ในการใช้แอป คุณต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดูแลรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอป และชำระข้อมูลหรือค่าธรรมเนียมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการของคุณ_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 4. อาจมีบางกรณีที่ในขณะที่คุณใช้แอพออนไลน์ เนื่องจากคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ถูกบล็อกโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้ชั่วคราวเนื่องจากอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าถึงได้.

 5. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอป ข้อมูลทั้งหมด  ที่คุณได้รับจากการใช้แอปจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้  you ยินยอมให้ข้อมูลสูญหายเมื่อคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอป

ข้อ 3. ใช้การลงทะเบียน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย: 

  •  (1) ให้ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ (เช่น ชื่อและที่อยู่จริง) ที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บนแอปของคุณ “หน้าของฉัน ;” หรือ

  •  (2) ดำเนินการรับรองความถูกต้องด้วยที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณบนบริการที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. ข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณ   ให้ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 

 3. หากข้อมูลบัญชีของคุณเปลี่ยนแปลง คุณต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้าในลักษณะที่เรากำหนดผ่านแอพ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากข้อมูลบัญชีของคุณไม่เป็นปัจจุบัน 

 4. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา  ข้อมูลบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ และป้องกันการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่าเปิดเผยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบแอปของคุณกับบุคคลอื่น  

 5. คุณ ไม่ใช่เรา มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ บัญชีของคุณ หรือแอพบนสมาร์ทโฟนของคุณ

 6. คุณควรมีข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแอป โปรดอย่าใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเดียวกันสำหรับแอปพลิเคชันอื่น  

 7. เราจะใช้ข้อมูลบัญชีของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับแอพตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอยู่ที่นี่.

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ต่อไปนี้หรือการกระทำใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลตามเหตุผลที่สมเหตุสมผลว่าอยู่ภายใต้สิ่งต่อไปนี้:

  •  (1) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้แอปหรือข้อมูลรองอื่นๆ

  •  (2) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้แอปหรือข้อมูล เราคนเดียวอาจให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแอพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  •  (3) วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูล หรือพยายามแยกส่วน แยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับและซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาภายในแอป  

  •  (4) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียต่อ บริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น  

  •  (5) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  •  (6) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอปหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือหากำไรจากสิ่งเดียวกัน; การใช้แอพและข้อมูลของคุณเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น

  •  (7) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  •  (8) กระทำการใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  •  (9) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่กระตุ้นหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่กำหนดไว้ในรายการก่อนหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อม; หรือ

  •  (10) มีส่วนร่วมในพฤติกรรมอื่นใดที่บริษัท  กำหนดดุลยพินิจของบริษัทว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือไม่รักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทและ แอป.

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ของย่อหน้าก่อนหน้านี้หรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

เราอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์โดยรวมในผลงานรวมที่ประกอบด้วยแอพ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้แอพภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เท่านั้น ระหว่างคุณและการใช้งาน สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าในแอปและข้อมูลเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่เรา และคุณไม่ได้กรรมสิทธิ์ในแอปหรือข้อมูล . อย่างไรก็ตาม เราไม่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลบัญชีของคุณที่ใช้ในการสร้างบัญชีของคุณเพื่อให้สามารถใช้ App. 

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน

บริษัทไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกันใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ผ่านทาง - พื้นฐานฟรี และบริษัทปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ ของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดในส่วนที่เกี่ยวกับแอปและข้อมูลใดๆ

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอป คุณใช้ฟังก์ชันที่จัดหาโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว 

 2. บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือประสิทธิภาพของฟังก์ชันที่จัดหาโดยบริษัทคู่ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านฟังก์ชันของบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 1.  ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยแอป  และแชร์กลับมาให้เราจากแอป

 2.  ข้อมูลการเดินทางที่ส่งถึงเราจะแสดง  be บนแอปและปรากฏแก่คุณด้วย

 3.  หากอุปกรณ์ที่ใช้งานแอปปิดอยู่ แบตเตอรี่หมด  อยู่นอกระยะอินเทอร์เน็ตเมื่อแอปทำงาน หรือทำงานผิดปกติ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_อาจมีกรณีที่ข้อมูลการเดินทางไม่ถูกวัด 

 4. ไมล์สะสมที่ได้รับและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่คำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณอาจเผยแพร่บนแอพและแบ่งปันกับผู้ใช้แอพ   อื่น ๆ โดยไม่ระบุชื่อซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. จากข้อมูลการเดินทางของคุณ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่เรากำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมผ่านแอพ (ตามที่ระบุไว้ในแอพ) เป็นคะแนนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอพ และจากนั้นจะเริ่มหมดอายุ

 4. เรากำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ โปรดดูรายละเอียดข้อเสนอและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท ซึ่งเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 5. บันทึกของเราถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันเกี่ยวกับไมล์สะสมที่มีข้อโต้แย้ง การแลกเปลี่ยนหรือคำขอแลกรับผลประโยชน์ เราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามเสนอผลประโยชน์ที่คุณต้องการแลก

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงหรือการระงับ  ของแอป
 1. เราอาจแก้ไข เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ และ  App ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า . 

 2. ตัวอย่างเช่น เราอาจดำเนินการในกรณีต่อไปนี้:

  •  (1) การบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหา ฯลฯ ของอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป; 

  •  (2) เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุการณ์ที่จำกัดการเข้าถึง  App หรืออินเทอร์เน็ตอันเป็นผลจาก ISP ขัดข้อง ผู้ให้บริการมือถือขัดข้อง ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน  ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากเรา หรือ

  •  (3) เราพิจารณาแล้วว่าการระงับหรือการยุตินั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ทางเทคนิค หรือเหตุผลอื่นๆ

 3. บริษัทจะไม่รับผิดในทางใดๆ ต่อคุณอันเป็นผลมาจากความเสียหายใดๆ หรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณพบอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ใดๆ ข้างต้น หรือการระงับหรือการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงแอปของเรา

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา 

 2. หากเราทำเช่นนั้น  เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางแอพหรือบนเว็บไซต์ของเราตามที่เราพิจารณา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที 

 3. หากคุณยังคงใช้แอปต่อไปหลังจากที่ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการอัปเดตแล้ว จะถือว่า  you ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การสิ้นสุดของ App 
 1. ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจแก้ไขแอปและระงับการเข้าถึงได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เราอาจยุติการให้บริการแอปโดยสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 2. หากเราหยุดให้บริการแอป  all ที่ไม่ได้ใช้ ไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุที่คุณได้รับผ่านแอปจะถูกริบโดยอัตโนมัติในวันที่หยุดให้บริการ

 3. บริษัทจะไม่รับผิดในทางใดๆ ต่อคุณอันเป็นผลมาจากการหยุดใช้งานแอพหรือการริบไมล์ที่ไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุ 

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. ไมล์สะสมและบัญชีของคุณเพื่อใช้แอพเป็นส่วนตัวสำหรับคุณ คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับบุคคลที่สาม ไมล์สะสมไม่มีมูลค่าอิสระและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่มีให้ผ่านทางแอพ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อเสนอสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 

 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอน   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอป ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณและการใช้แอป และข้อมูลของคุณไปยังบริษัทอื่น โดยร่วมกับการขายธุรกิจของเราหรือ ตัวเราเอง.

ข้อ 14. ข้อพิพาท ฯลฯ ระหว่างผู้ใช้

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว  responsibility และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อสิ่งเดียวกันนี้

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย

​ยกเว้นในขอบเขตที่จำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือเชิงลงโทษใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิดของคุณ แอพ โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถใช้แอปนอกสหรัฐอเมริกาได้ ยกเว้นตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และนอกอาณาเขตหรือประเทศใดก็ตามที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกจำกัดจากการค้าภายใต้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

 2. ตามเงื่อนไขในการใช้แอป คุณรับรองกับเราว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่ถูกจำกัดในรายชื่อคนชาติที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ หากคุณเป็นหรือกลายเป็นบุคคลในรายชื่อดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้แอพทันที  

 3. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธแบคทีเรีย)

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจที่ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะได้รับการจัดการตามคำตัดสินของบริษัท  the หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

Supplementary Provisions:

Effective Date    January, 24th, 2023

Revision Date    February 28, 2024

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

アンカー 1
pp

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากการใช้แอพ Geo Smile ที่เรานำเสนอ (“แอพ”) ตาม ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “จีโอ สมายล์”

ข้อ 1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่คุณให้กับเราผ่านทางแอพหรือการใช้แอพ เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพจาก Apple® App Store หรือ Google® Play ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ Apple และ Google สามารถทำได้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้อง คุณต้องแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เช่น Apple หรือ Google ตามลำดับ) เราไม่ได้ควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้นแม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เรา (บริษัท) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่าง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณเป็นรายบุคคล 

  • (i) เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพแล้ว เราจะรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อสร้างบัญชีเพื่อใช้แอพ หากคุณเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Google หรือ Facebook เพื่อใช้แอพและมีรูปโปรไฟล์ที่จัดเก็บบนแพลตฟอร์มนั้น เราจะรวบรวมรูปโปรไฟล์และถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • (ii) เราเก็บบันทึกธุรกรรมของคุณบนแอพ และยังรวบรวมระยะทางที่คุณเดินทางและข้อมูลตำแหน่ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีการเดินทาง จำนวนก้าวที่เดินในหนึ่งวัน เลขที่ชั้นอาคาร ความถูกต้อง ข้อผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ) ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้เพื่อมอบ "ไมล์สะสม" ที่คุณอาจแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้แอป ไมล์สะสม และสิทธิประโยชน์ในข้อกำหนดในการให้บริการและข้อเสนอสิทธิประโยชน์แต่ละรายการในแอป 

  • (iii) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแอป ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอจากเรา สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา รักษาความปลอดภัย และปรับปรุงข้อเสนอของเรา_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

  • (iv) นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อโฆษณาและทำการตลาดให้กับคุณในวิธีที่ปรับแต่งให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดีขึ้น และช่วยเหลือบริษัทพันธมิตรของเราในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคุณผ่านทางแอพ

  • (v) นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลประวัติการซื้อ (ธุรกรรม) ของคุณจากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ/ไมล์/คะแนน ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชันของ แอปและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราอาจใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น

 3. เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งอีเมลหรือจดหมายถึงคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความทางการตลาดในอีเมลแต่ละฉบับ แต่การทำเช่นนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการติดต่อคุณต่อไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่หรือในอดีตของคุณกับเรา เช่น เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่

 4. หากคุณตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม เราอาจเก็บรวบรวมผ่านแบบสำรวจเหล่านั้น: ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด (อายุ) เพศ (เพศ) สถานภาพการสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่พำนัก ประเภทที่อยู่อาศัย วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ นิสัย วิถีชีวิต และอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ เราจะถือว่าข้อมูลการสำรวจดังกล่าวที่คุณให้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้เพื่อปรับแต่งข้อเสนอของเราให้เหมาะกับคุณได้ดียิ่งขึ้น 

 5. เมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับแอพ เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือเชิงรับเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงและใช้แอพเพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ หมายเลขเฉพาะที่กำหนดเพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน เส้นทางการคลิกที่ใช้ผ่านแอพ การใช้คุณสมบัติของคุณภายในแอพ และข้อมูลการใช้งานอื่นๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราจัดการ ปรับปรุง และปรับแต่งคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของแอป และในบางกรณี อาจใช้เพื่อระบุตัวคุณ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2. ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
 1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจัดหาสิ่งที่คุณต้องการ (เช่น การส่งมอบบริการที่ร้องขอ) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของแอพและระบบของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการทำงานผิดปกติของแอพ เพื่อทางเทคนิค ประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อจัดหาแอปหรือเพื่อป้องกันความรับผิด 

 2. เรายังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เช่น ศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ทำให้ข้อเสนอของเราเป็นไปได้และช่วยเราในการบำรุงรักษาและปรับปรุง

 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวมกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม การโอนสินทรัพย์ การปรับองค์กร หรือการชำระบัญชีของธุรกิจของเรา

 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามที่จำเป็น หากข้อมูลนั้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย สนธิสัญญา ข้อบังคับ หมายศาล คำสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อช่วยป้องกัน อันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 

 5. นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามหากเรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นในการดำเนินการสืบสวนการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนทางกฎหมาย หรือเพื่อระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่อาจละเมิดข้อตกลง นโยบาย หรือเงื่อนไขการใช้งานใดๆ กับเรา

 6. หากคุณร้องขอบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ คำขอของคุณจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการมือถือและผู้ให้บริการของคุณอาจเข้าถึงได้ ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อ 3 ห้ามติดตามคำขอ การติดตามบุคคลที่สาม
 1. คุณอาจปิดใช้งาน “บริการระบุตำแหน่ง” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ แต่หากคุณปิดใช้งาน แอปจะทำงานไม่ถูกต้อง (เช่น คุณจะไม่ได้รับไมล์สะสมหากปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง)

 2. ขณะนี้เราไม่มีความสามารถที่จะกันคุณจากการวิเคราะห์การใช้งานจนถึงขอบเขตที่อุปกรณ์ของคุณส่งข้อความ “ห้ามติดตาม” ถึงเรา อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอก (นอกเหนือจากผู้ขายของเราที่ช่วยเหลือในการทำให้แอปพร้อมใช้งาน) ไม่ได้รับการอนุญาตจากเราในการติดตามการใช้แอปของคุณหรือติดตามกิจกรรมอื่นๆ ที่คุณอาจมีส่วนร่วมก่อนหรือหลังการใช้แอป (เช่น การใช้ เว็บไซต์อื่น) เราไม่สามารถควบคุมการติดตามของบุคคลที่สามทางอินเทอร์เน็ตได้ และอาจมีการติดตามของบุคคลที่สามบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบหรือไม่ยินยอมเมื่อคุณออนไลน์

ข้อ 4. ลิงค์บุคคลที่สาม

แอพอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา ลิงก์ดังกล่าวมีให้บริการแก่คุณเพื่อความสะดวก และคุณตกลงที่จะใช้ลิงก์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

ข้อ 5. การจัดการข้อมูลของคุณ
 1. คุณสามารถขอให้เราอัปเดตที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ โปรดดูข้อมูลติดต่อในข้อ 9 (“ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท”) เพื่อดำเนินการดังกล่าว 

 2. ในปัจจุบัน เราไม่จำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคล แต่คุณมีอิสระที่จะหยุดใช้แอพ/หยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลใหม่แก่เราได้ตลอดเวลา หากคุณเลือกที่จะลบ/ถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนอกเหนือจากบันทึกการเคลื่อนไหวจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท บันทึกการเคลื่อนไหวจะยังคงอยู่ แต่จะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณอีกต่อไป

 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อ 6. สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณ

ตามมาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ร้องขอจากธุรกิจที่ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ที่ธุรกิจแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง โดยบุคคลที่สามดังกล่าวและตัวตนของบุคคลที่สามที่ธุรกิจได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในปีปฏิทินก่อนหน้าทันที หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 9 (“ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท”) ขณะนี้หลายรัฐกำลังพิจารณาออกกฎหมายที่คล้ายคลึงกับกฎหมายแคลิฟอร์เนียข้างต้น หากคุณเป็นผู้อาศัยในรัฐที่ออกกฎหมายดังกล่าว โปรดใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างเพื่อติดต่อเราหากมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำขอใดๆ

ข้อ 7 เด็ก

แอพนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กและเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลโดยเร็วที่สุด .

ข้อ 8. การแก้ไข
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์นโยบายใหม่ไปยังแอปหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการแจ้งให้คุณทราบ 

 3. หากคุณใช้แอพต่อไปหลังจากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 9 ติดต่อ; ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือจำเป็นต้องอัปเดตที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ลิงก์ต่อไปนี้:https://support.geosmile.app

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

วันที่มีผลบังคับใช้    24 มกราคม 2023

bottom of page