top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ 

อินเดีย

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)  แอปให้คะแนน (ในหน่วยที่บริษัทกำหนด) (“ไมล์”) ตามระยะทางที่เดินทางของสมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอป ตามที่วัดโดย อุปกรณ์.  แอปนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลกับการใช้แอปเป็นการส่วนตัวโดยผู้ใช้ในอินเดีย  หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณต้องอ้างอิงข้อกำหนดในการให้บริการที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลของคุณ

ข้อ 1. การสมัคร

GeoSmileการเข้าถึงและการใช้แอพโดยผู้ใช้ในอินเดียนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับและการปฏิบัติตาม:

 • (a) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) และข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ที่คุณได้รับแจ้งผ่านแอพ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ"); 

 • (b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือในแอป and 

 • (c) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) – กำหนดข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยใช้แอพ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ระยะทางที่เดินทาง ผลลัพธ์ ไมล์สะสม การแสดงแผนที่ และอื่นๆ ข้อมูลและข้อมูลที่มีให้ภายในแอป (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) 

 

“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลระยะทางที่เดินทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ แอปสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”) เท่านั้น และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทและ บุคคลใดก็ตามที่ใช้แอพและจะควบคุมการใช้งานแอพและข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ หากแอปได้รับการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อ 10 ด้านล่าง ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตหรือแก้ไขที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตั้งและเข้าถึงแอพ เปิดบัญชีกับเรา ใช้ข้อมูลหรือติดต่อกับเรา จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 

โดยการติดตั้งหรือเข้าถึงแอพ คุณรับทราบว่า (ก) คุณบรรลุนิติภาวะอย่างน้อยตามกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ หรือ (ข) หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าว แสดงว่าคุณกำลังติดตั้งหรือเข้าถึง แอปอยู่ภายใต้การดูแลที่จำเป็นและการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าว คุณยอมรับว่าการอนุญาตให้บุตรหลานของคุณใช้แอพ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ บริษัทไม่อนุญาตให้ติดตั้งและใช้งานแอพโดยบุคคลใด ๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่อยู่ภายใต้การดูแลที่จำเป็นและการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอายุของผู้ใช้หรือการควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนแก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอพบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีสำหรับระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการของบริษัทตาม ด้วยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และวิธีการใช้งานที่ระบุผ่านแอพ

 2. คุณต้องรับผิดชอบ (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) สำหรับ:

  • (ก) การดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ  

  • (b) บำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอพ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสารทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัทโทรคมนาคมของคุณ 

 3. คุณรับทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเสื่อมโทรม  ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 4. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่คุณได้รับจากการใช้แอพจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเข้าใจและยินยอมตามนี้

ข้อ 3. ใช้การลงทะเบียน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย: 

  • (ก) การลงทะเบียนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บน App My Page ของคุณ หรือ

  • (b) ดำเนินการรับรองความถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด 

 3. คุณต้องลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ชักช้า  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลงทะเบียน 

 4. คุณต้องจัดการข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ 

 5. คุณจะต้องรับผิดชอบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ผิดพลาดในส่วนของคุณ หรือการใช้งานโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ข้อมูลบัญชีของคุณ_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 6. คุณต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการใช้แอพเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เรามีให้

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) (รวมเรียกว่า "การกระทำต้องห้าม"):

  • (ก) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล ดัดแปลง ทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้รองอื่นๆ ของแอพหรือข้อมูล;

  • (ข) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรือทำให้บุคคลที่สามใช้ แอปหรือข้อมูล

  • (c) วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูลโดยการประกอบกลับ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ  

  • (d) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผล ในการกระทำต้องห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น; 

  • (e) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  • (ฉ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอพหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า;

  • (g) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  • (ซ)กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี; 

  • (i) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกระทำต้องห้ามใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือ

  • (ญ) พฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต้องห้ามหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ และ/หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแอพและข้อมูล (รวมถึงข้อมูลการเดินทางใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)) เป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่เรา  โดยการใช้แอป คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ยกเว้นใบอนุญาตให้ใช้แอปที่มอบให้คุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน
 1. คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่า ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทให้บริการแอปตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในการขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลที่ให้โดยแอพ รวมถึงข้อมูล และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานของแอพบน อุปกรณ์. นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแอปไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 

 2. แอปและอุปกรณ์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ควรพึ่งพาในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม รักษา หรือบรรเทาโรค ความผิดปกติ การบาดเจ็บ หรือความพิการ

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอป คุณใช้ฟังก์ชันที่จัดหาโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว 

 2. บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของฟังก์ชันที่จัดหาโดยบริษัทคู่ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านฟังก์ชันดังกล่าว และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานตามปกติหรือฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันดังกล่าวบนอุปกรณ์

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 • (1) ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดการซึ่งจัดจำหน่ายแอพ

 • (2) ข้อมูลการเดินทางที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะแสดงบนแอพ

 • (3) หากอุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่หรือหากอุปกรณ์อยู่นอกระยะเมื่อเปิดแอปหรือสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมไม่ได้รับการบำรุงรักษา อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลการเดินทางจะไม่ถูกวัด and 

 • (4) ไมล์สะสมและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่คำนวณจากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อาจเผยแพร่บนแอพและแบ่งปันกับผู้ใช้แอพรายอื่นในลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. ตามระยะทางที่เดินทางโดยคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณบนแอพ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด 

 2. โดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนไมล์สะสม คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมกับคะแนนที่ออกโดยบริษัทอื่นหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอป 

 4. บริษัทจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้เป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ  ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้ 

 5. บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสอบถาม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์ได้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหาและ/หรือวิธีการส่งของ App.  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. เราอาจระงับหรือยุติการส่งมอบแอพทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • (ก) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป  

  • (ข) ไม่สามารถเผยแพร่แอปได้เนื่องจากการหยุดให้บริการโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยหรืออื่นใด เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท

  • (c) การระงับหรือการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค; หรือ

  • (d) เราพิจารณาเป็นอย่างอื่นว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยพิจารณาจากเหตุอันสมควร

 3. แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงภายใต้ข้อ 10(1) และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง 

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราว 

 2. เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงและ/หรือประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ/หรือแอพของเรา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้บังคับจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดแอพเมื่อใดก็ได้  หากเราตั้งใจที่จะยุติการให้บริการแอป เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 2. หากเรายุติการให้บริการแอพ ไมล์สะสมทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแอพจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดใช้งานแอป 

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้บุคคลที่สาม สร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือกำจัดสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

 2. หากเราโอนธุรกิจเกี่ยวกับแอพของเราไปยังบริษัทอื่น ร่วมกับการโอนดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ให้กับผู้รับโอน พร้อมกับสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ คุณยินยอมให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อ 13(2) นี้ ข้อ 13 นี้ใช้กับการโอนธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อม การปรับองค์กร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท

ข้อ 14. ข้อพิพาท

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพจะได้รับการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย
 1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากแอป โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ 

 2. โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อนหน้านี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กรณีที่ผู้ใช้อยู่ในประเภทของผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคจะได้รับการจัดการดังนี้: 

 •  (1)บริษัทจะชดเชยความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการประพฤติผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทในส่วนของตน 

 •  (2)บริษัทจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความผิดฐานละเมิด (ไม่รวมถึงกรณี (1)) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเสริม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไร

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอื่นๆ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศอื่นๆ หรือกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้รับแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งออกแอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซ้ำได้

 2. โดยไม่จำกัดมาตรา 16(1) แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง: 

  • (ก) ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร; หรือ

  • (b) บุคคลในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในบัญชีรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 3. เมื่อใช้แอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา 16(2)(a) และคุณไม่ใช่บุคคลในรายชื่อใดๆ ที่กำหนดไว้ ในบทความ 16(2)(b). 

 4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรืออินเดีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธแบคทีเรีย)  

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจที่ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

pp

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) จะใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเราได้รับผ่านการใช้แอพของคุณตาม:

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”); และ

(b) การอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้แอพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณให้ความยินยอมในเรื่องอื่นใดในระหว่างการใช้งานแอป (“ข้อตกลงแยกต่างหาก”) ข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด  โดยการดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอป ถือว่าคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อ 1.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”)  คุณต้องแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และคุณไม่สามารถยื่นคำร้องหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว และ แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  ไซต์ดาวน์โหลด และตัวดำเนินการไซต์ รวมถึง:

  • (ก) Google Play ไซต์ที่ดำเนินการโดย Google สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android: Google LLC; และ

  • (b)AppStore ไซต์ที่ดำเนินการโดย Apple สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS: Apple Inc.

 2. ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนในเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบุในย่อหน้าก่อนหน้านี้ คุณยินยอมให้เราจัดการ (รวมถึงการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หมายถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรค 1 ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานแอปของคุณตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 3. โดยไม่คำนึงถึงย่อหน้าก่อนหน้านี้ หากมีข้อใดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ตามกฎหมายที่บังคับใช้: 

  • (ก) ในกรณีบทบัญญัติตามกฎหมายและข้อบังคับ;

  • (ข) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดสำหรับการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของมนุษย์ และเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณได้ยาก

  • (ค) ในกรณีที่ข้อกำหนดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสุขอนามัยสาธารณะหรือส่งเสริมการอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณได้ยาก

  • (ง) ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับองค์กรของรัฐส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การได้รับความยินยอมจากคุณจะเป็นการรบกวน กับการปฏิบัติงานดังกล่าว หรือ

  • (จ) ในกรณีที่ศาล พนักงานอัยการ ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจเทียบเคียงกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2.การจัดการข้อมูลผู้ใช้
 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในแอพตามข้อ 2 นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ประวัติพฤติกรรมของคุณบนแอพ และข้อมูลอื่นใดที่สร้างหรือสะสมบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์

 2. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: 

  • (ก) ที่อยู่อีเมล (ไม่รวมที่อยู่อีเมลที่ระบุในรายการต่อไปนี้);

  • (b) ข้อมูลที่อยู่อีเมลและไอคอนที่คุณใช้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บริการภายนอก  

  • (ค) ตัวระบุ (สัญลักษณ์ที่ระบุตัวคุณ และตัวระบุโฆษณา เช่น IDFA และ AAID) [หมายเหตุ 1]; 

  • (ง) ข้อมูลตำแหน่ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีเดินทาง หมายเลขชั้นอาคาร ความถูกต้องของข้อผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปนี้จะเหมือนกัน);_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • (e) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (f) ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการตอบแบบสำรวจที่ดำเนินการในแอพ (“ข้อมูลการสำรวจ”) [หมายเหตุ 2]; และ

  • (g) ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าซิม สกุลเงิน ภาษา และชื่อประเทศ) 
   [หมายเหตุ 1]
   ตัวระบุโฆษณาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการระบุอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการกำหนดเป้าหมายการโฆษณา ฯลฯ ตัวระบุเหล่านี้สามารถระบุอุปกรณ์ได้ แต่โดยตัวมันเองไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้
   IDFA (การระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (iOS) ที่ออกโดย Apple Inc.
   AAID (รหัสโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Android) ที่ออกโดย Google LLC. 
   [โน้ต 2]
   ตัวอย่างเช่น วันเกิด (อายุ) เพศ สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ นิสัย ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ซึ่งกำหนดโดยบริษัท 
    

 3. บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • (a) เพื่อจัดหาแอพและบริการบนแอพที่เหมาะกับคุณ;

  • (b) เพื่อระบุตัวคุณ;

  • (c) เพื่อแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับแอพ;

  • (d) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแอพ;

  • (e) เพื่อยืนยันสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอป เพื่อทำการวิจัยตลาด ใช้แบบสำรวจและการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ หรือเพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติ

  • (ฉ) เพื่อรักษาและปรับปรุงแอป และเพื่อวางแผนและดำเนินการแคมเปญและโปรโมชันต่างๆ

  • (ช) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

  • (ซ) วางแผน พิจารณาการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วน

  • (i) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม; และ

  • (ญ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการซื้อ (ธุรกรรม) จากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชั่นของแอพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่มีข้อมูลผู้ใช้; และเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 4. บริษัทจะให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ ลูกค้าและบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ของบริษัท): 

  • (ก) ตัวระบุ;

  • (b) ข้อมูลตำแหน่งที่บริษัทได้รับตั้งแต่เริ่มใช้แอพ และประมวลผลผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ

  • (b) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (c) ข้อมูลการสำรวจที่คุณให้ไว้ตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอพ และ

  • (ง) ข้อมูลอุปกรณ์
   ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น ในลักษณะที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2(3) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

   • (ก) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ;

   • (ข) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรม และการสำรวจและวิเคราะห์อื่น ๆ

   • (c) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลและโฆษณา ตอบคำถาม วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขาย

   • (ง) เพื่อเตรียมข้อมูลสถิติ and 

   • (จ) วางแผนและดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

 5. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมแอปของคุณโดยใช้โมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามที่ระบุ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ข้อมูลประวัติการสืบค้นแก่ผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูล  โมดูลการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมโดยไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่รวบรวมนั้นได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ ของผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 6. ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจทำสัญญาช่วงการจัดการข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับ และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม บุคคลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม  

 7. คุณสามารถร้องขอการเปิดเผย ประกาศวัตถุประสงค์การใช้งาน แก้ไข เพิ่ม ลบ ระงับการใช้งาน ฯลฯ (“การเปิดเผย ฯลฯ”) ของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามและตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวโดยทันทีใน แบบที่เรากำหนดไว้ โปรดทราบว่าการรวบรวมหรือการใช้ที่อยู่อีเมลและรายการอื่น ๆ ของข้อมูลผู้ใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการจัดหาแอพ ดังนั้นเราจะระงับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อคุณถอนตัวจากแอพในลักษณะที่เรากำหนดไว้ หากต้องการขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 4

 8. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณดังต่อไปนี้

  • (a) คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวระบุ IDFA และ AAID ได้โดยการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ:
   https://support.apple.com/ja-jp/HT202074
   https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

  • (b) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นบนแอพ เพื่อให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มไมล์ผ่านการใช้แอพได้อีกต่อไป และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของแอพจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ข้อ 3. การแก้ไข
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว

 2. ในกรณีของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ทางการของเราและที่อื่น ๆ ที่เราจัดการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ข้อ 4.ติดต่อ;

รายละเอียดการติดต่อของบริษัทสำหรับความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ และข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้ใช้มีดังนี้:

ติดต่อ: https://support.geosmile.app/hc

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

มีผลบังคับใช้วันที่ 6 ธันวาคม 2565

bottom of page