top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ 

ฟิลิปปินส์

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)  แอปให้คะแนน (ในหน่วยที่บริษัทกำหนด) (“ไมล์”) ตามระยะทางที่เดินทางของสมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอป ตามที่วัดโดย อุปกรณ์.  แอปนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้นำไปใช้กับการใช้แอปเป็นการส่วนตัวโดยผู้ใช้ในฟิลิปปินส์  หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณต้องอ้างอิงข้อกำหนดในการให้บริการที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลของคุณ

ข้อ 1. การสมัคร

GeoSmileการเข้าถึงและการใช้แอพโดยผู้ใช้ในฟิลิปปินส์นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับและการปฏิบัติตาม:

 • (a) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) และข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ที่คุณได้รับแจ้งผ่านแอพ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ"); 

 • (b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือในแอป and 

 • (c) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) – กำหนดข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยใช้แอพ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ระยะทางที่เดินทาง ผลลัพธ์ ไมล์สะสม การแสดงแผนที่ และอื่นๆ ข้อมูลและข้อมูลที่มีให้ภายในแอป (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) 

 

“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลระยะทางที่เดินทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ แอพสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”) เท่านั้น และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่ ใช้แอพ นอกจากนี้ หากมีการอัปเดตแอป ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะดาวน์โหลดและใช้แอพได้ และคุณต้องขออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหากคุณอายุต่ำกว่านั้น หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การอนุญาตให้พวกเขาใช้แอป แสดงว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และรับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ใช้ในแอป_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีตามข้อกำหนดในการให้บริการและวิธีการใช้งานที่ระบุผ่านทาง แอป.

 2. คุณต้องรับผิดชอบ (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) สำหรับ:

  • (ก) ดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ  

  • (b) บำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอพ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสารทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัทโทรคมนาคมของคุณ 

 3. คุณรับทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเสื่อมโทรม  ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 4. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่คุณได้รับจากการใช้แอพจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเข้าใจและยินยอมตามนี้

ข้อ 3. การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย: 

  • (ก) การลงทะเบียนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บน App My Page ของคุณ หรือ

  • (b) ดำเนินการรับรองความถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด 

 3. คุณต้องลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ชักช้า  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลงทะเบียน 

 4. คุณต้องจัดการข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ 

 5. คุณจะต้องรับผิดชอบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ผิดพลาดในส่วนของคุณ หรือการใช้งานโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ข้อมูลบัญชีของคุณ_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 6. คุณต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แอปเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดที่เรามอบให้ 

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) (รวมเรียกว่า "การกระทำต้องห้าม"):

  • (ก) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล ดัดแปลง ทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้รองอื่นๆ ของแอพหรือข้อมูล;

  • (ข) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรือทำให้บุคคลที่สามใช้ แอปหรือข้อมูล

  • (c) วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูลโดยการประกอบกลับ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ  

  • (d) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผล ในการกระทำต้องห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น; 

  • (e) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  • (ฉ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอพหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า;

  • (g) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  • (ซ)กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี; 

  • (i) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกระทำต้องห้ามใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือ

  • (ญ) พฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต้องห้ามหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ และ/หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแอพและข้อมูลเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่เรา

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน

บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลที่ให้โดยแอพ และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานของแอพบนอุปกรณ์ นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแอปไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอป คุณใช้ฟังก์ชันที่จัดหาโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว 

 2. บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของฟังก์ชันที่จัดหาโดยบริษัทคู่ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านฟังก์ชันดังกล่าว และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานตามปกติหรือฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันดังกล่าวบนอุปกรณ์

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 • (1) ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดการซึ่งจัดจำหน่ายแอพ

 • (2) ข้อมูลการเดินทางที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะแสดงบนแอพ

 • (3) หากอุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่หรือหากอุปกรณ์อยู่นอกระยะเมื่อเปิดแอปหรือสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมไม่ได้รับการบำรุงรักษา อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลการเดินทางจะไม่ถูกวัด and 

 • (4) ไมล์สะสมและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่คำนวณจากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อาจเผยแพร่บนแอพและแบ่งปันกับผู้ใช้แอพรายอื่นในลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. ตามระยะทางที่เดินทางโดยคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณบนแอพ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด 

 2. โดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนไมล์สะสม คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมกับคะแนนที่ออกโดยบริษัทอื่นหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอป 

 4. บริษัทจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้เป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ  ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้ 

 5. บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสอบถาม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์ได้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหาและ/หรือวิธีการส่งของ App.  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. เราอาจระงับหรือยุติการส่งมอบแอพทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • (ก) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป  

  • (ข) ไม่สามารถเผยแพร่แอปได้เนื่องจากการหยุดให้บริการโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยหรืออื่นใด เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท

  • (c) การระงับหรือการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค; หรือ

  • (d) เราพิจารณาเป็นอย่างอื่นว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยพิจารณาจากเหตุอันสมควร

 3. แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงภายใต้ข้อ 10(1) และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง 

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราว 

 2. เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงและ/หรือประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ/หรือแอพของเรา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้บังคับจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของ App 
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดแอพเมื่อใดก็ได้  หากเราตั้งใจที่จะยุติการให้บริการแอป เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 2. หากเรายุติการให้บริการแอพ ไมล์สะสมทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแอพจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดใช้งานแอป 

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้บุคคลที่สาม สร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือกำจัดสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

 2. หากเราโอนธุรกิจเกี่ยวกับแอพของเราไปยังบริษัทอื่น ร่วมกับการโอนดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ให้กับผู้รับโอน พร้อมกับสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ คุณยินยอมให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อ 13(2) นี้ ข้อ 13 นี้ใช้กับการโอนธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อม การปรับองค์กร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท

ข้อ 14. Disputes 

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปจะได้รับการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย

1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับแอป โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ 

2. แม้จะมีวรรคก่อนหน้าและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กรณีที่ผู้ใช้จัดอยู่ในประเภทของผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติผู้บริโภคของฟิลิปปินส์จะได้รับการจัดการดังนี้: 

 (1)บริษัทจะชดเชยความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการประพฤติผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทในส่วนของตน 

 (2)บริษัทจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความผิดฐานละเมิด (ไม่รวมถึงกรณี (1)) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเสริม ความเสียหายที่ตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายการจัดการการค้าเชิงกลยุทธ์ของฟิลิปปินส์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกอื่นๆ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศอื่นๆ หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่แอป ข้อมูล และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งออกแอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซ้ำได้

 2. โดยไม่จำกัดมาตรา 16(1) แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง: 

  • (ก) ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร; หรือ

  • (b) บุคคลในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในบัญชีรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 3. เมื่อใช้แอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา 16(2)(a) และคุณไม่ใช่บุคคลในรายชื่อใดๆ ที่กำหนดไว้ ในบทความ 16(2)(b). 

 4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือ [ฟิลิปปินส์] (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรือแบคทีเรีย อาวุธ). 

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจที่ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

pp

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) จะใช้ ใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเราได้รับผ่านการใช้แอพของคุณตาม:

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”); และ

(b) การอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้แอพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณให้ความยินยอมในเรื่องอื่นใดในระหว่างการใช้งานแอป (“ข้อตกลงแยกต่างหาก”) ข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด  โดยการดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอป ถือว่าคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อ 1.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”)  คุณต้องแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และคุณไม่สามารถยื่นคำร้องหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว และ แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  ไซต์ดาวน์โหลด และตัวดำเนินการไซต์ รวมถึง:

  • (ก) Google Play ไซต์ที่ดำเนินการโดย Google สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android: Google LLC; และ

  • (b)AppStore ไซต์ที่ดำเนินการโดย Apple สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS: Apple Inc.

 2. ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า คุณยินยอมให้เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หมายถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 (g) ของกฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 10173 หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล พ.ร.บ. 2012 (“PDPA”)) ที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานแอปของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 3. โดยไม่คำนึงถึงย่อหน้าก่อนหน้านี้ หากมีข้อใดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ: 

  • (ก) เมื่อเป็นไปตามหรืออนุญาตโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;

  • (ข) เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของมนุษย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงความยินยอมตามกฎหมายหรือทางกายได้ก่อนการประมวลผล

  • (ค) เมื่อมีความจำเป็นเป็นพิเศษในการเสริมสร้างสุขลักษณะสาธารณะหรือส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงความยินยอมทางกฎหมายหรือทางร่างกายก่อนที่จะดำเนินการ

  • (ง) เมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจะรบกวน การดำเนินงานของกิจการดังกล่าว 

  • เมื่อบุคคลภายนอกเป็นสถาบันวิจัยทางวิชาการ ฯลฯ และบุคคลภายนอกดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้ หรือ

  • (ฉ) เมื่อเป็นไปตามข้อตกลงการจ้างเหมาช่วงซึ่งเราว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือทำสัญญาช่วงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเราและตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

ข้อ 2. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในแอพตามข้อ 2 นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ประวัติพฤติกรรมของคุณบนแอพ และข้อมูลอื่นใดที่สร้างหรือสะสมบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์  ในขอบเขตที่ข้อมูลผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน PDPA เราจะใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่เราจะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการปรับปรุงข้อมูลนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 2. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: 

  • (ก) ที่อยู่อีเมล (ไม่รวมที่อยู่อีเมลที่ระบุในรายการต่อไปนี้);

  • (b) ข้อมูลที่อยู่อีเมลและไอคอนที่คุณใช้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บริการภายนอก  

  • (ค) ตัวระบุ (สัญลักษณ์ที่ระบุตัวคุณ และตัวระบุโฆษณา เช่น IDFA และ AAID) [หมายเหตุ 1]; 

  • (ง) ข้อมูลตำแหน่ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีเดินทาง หมายเลขชั้นอาคาร ความถูกต้องของข้อผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปนี้จะเหมือนกัน);_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • (e) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (f) ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการตอบแบบสำรวจที่ดำเนินการในแอพ (“ข้อมูลการสำรวจ”) [หมายเหตุ 2]; และ

  • (g) ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าซิม สกุลเงิน ภาษา และชื่อประเทศ) 
   [หมายเหตุ 1]
   ตัวระบุโฆษณาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการระบุอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการกำหนดเป้าหมายการโฆษณา ฯลฯ ตัวระบุเหล่านี้สามารถระบุอุปกรณ์ได้ แต่โดยตัวมันเองไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้
   IDFA (การระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (iOS) ที่ออกโดย Apple Inc.
   AAID (รหัสโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Android) ที่ออกโดย Google LLC. 
   [โน้ต 2]
   ตัวอย่างเช่น วันเกิด (อายุ) เพศ สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ นิสัย ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ซึ่งกำหนดโดยบริษัท 
    

 3. บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • (a) เพื่อจัดหาแอพและบริการบนแอพที่เหมาะกับคุณ;

  • (b) เพื่อระบุตัวคุณ;

  • (c) เพื่อแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับแอพ;

  • (d) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแอพ;

  • (e) เพื่อยืนยันสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอป เพื่อทำการวิจัยตลาด ใช้แบบสำรวจและการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ หรือเพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติ

  • (ฉ) เพื่อรักษาและปรับปรุงแอป และเพื่อวางแผนและดำเนินการแคมเปญและโปรโมชันต่างๆ

  • (ช) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

  • (ซ) วางแผน พิจารณาการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วน

  • (i) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม; และ

  • (ญ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการซื้อ (ธุรกรรม) จากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชั่นของแอพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่มีข้อมูลผู้ใช้; และเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 4. บริษัทจะให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ ลูกค้าและบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ของบริษัท): 

  • (ก) ตัวระบุ;

  • (b) ข้อมูลตำแหน่งที่บริษัทได้รับตั้งแต่เริ่มใช้แอพ และประมวลผลผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ

  • (b) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (c) ข้อมูลการสำรวจที่คุณให้ไว้ตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอพ และ

  • (ง) ข้อมูลอุปกรณ์
   ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น ในลักษณะที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2(3) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)
   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:
   (ก) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ;
   (ข) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรม และการสำรวจและวิเคราะห์อื่น ๆ
   (c) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลและโฆษณา ตอบคำถาม วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขาย
   (ง) เพื่อเตรียมข้อมูลสถิติ and 
   (จ) วางแผนและดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

 5. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมแอปของคุณโดยใช้โมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามที่ระบุ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ข้อมูลประวัติการสืบค้นแก่ผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูล  โมดูลการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมโดยไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่รวบรวมนั้นได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ ของผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 6. ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจทำสัญญาช่วงการจัดการข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับ และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม บุคคลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมตามที่ จำเป็นภายใต้ข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง PDPA. 

 7. คุณสามารถร้องขอการเปิดเผย ประกาศวัตถุประสงค์การใช้งาน แก้ไข เพิ่ม ลบ ระงับการใช้งาน ฯลฯ (“การเปิดเผย ฯลฯ”) ของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามและตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวโดยทันทีใน แบบที่เรากำหนดไว้ โปรดทราบว่าการรวบรวมหรือการใช้ที่อยู่อีเมลและรายการอื่น ๆ ของข้อมูลผู้ใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการจัดหาแอพ ดังนั้นเราจะระงับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อคุณถอนตัวจากแอพในลักษณะที่เรากำหนดไว้ หากต้องการขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 4

 8. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณดังต่อไปนี้

  • (a) คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวระบุ IDFA และ AAID ได้โดยการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ:
   https://support.apple.com/ja-jp/HT202074
   https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

  • (b) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นบนแอพ เพื่อให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มไมล์ผ่านการใช้แอพได้อีกต่อไป และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของแอพจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ข้อ 3 (แก้ไข)
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว

 2. ในกรณีของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ทางการของเราและที่อื่น ๆ ที่เราจัดการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 4 (ติดต่อสอบถามและผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา)

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราสำหรับความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ และคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับการมอบข้อมูลผู้ใช้ของเราผ่านสิ่งต่อไปนี้:

ติดต่อ: 

ที่อยู่อีเมล: https://support.geosmile.app/hc

ที่อยู่ไปรษณีย์ : 2-28-8, Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0021 Japan 

หมายเลขโทรศัพท์ : +81-3-6374-2560

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

มีผลบังคับใช้วันที่ 8 ธันวาคม 2565

bottom of page