top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ

สิงคโปร์

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)  แอปให้คะแนน (ในหน่วยที่บริษัทกำหนด) (“ไมล์”) ตามระยะทางที่เดินทางของสมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอป ตามที่วัดโดย อุปกรณ์.  แอปนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อ 1. การสมัคร

การเข้าถึงและการใช้แอพโดยผู้ใช้ในสิงคโปร์นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับและการปฏิบัติตาม:

 • (a) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) และข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ที่คุณได้รับแจ้งผ่านแอพ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”)

 • (b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือบนแอป; และ

 • (c) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) – กำหนดข้อกำหนดที่ใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยใช้แอพ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ระยะทางที่เดินทาง ผลลัพธ์ ไมล์สะสม การแสดงแผนที่ และอื่นๆ ข้อมูลและข้อมูลที่ให้ไว้ภายในแอพ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”)

“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลระยะทางที่เดินทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ แอพสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”) เท่านั้น และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่ ใช้แอพ นอกจากนี้ หากมีการอัปเดตแอป ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะดาวน์โหลดและใช้แอพได้ และคุณต้องขออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหากคุณอายุต่ำกว่านั้น หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การอนุญาตให้พวกเขาใช้แอพ ถือว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และรับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ใช้บนแอพ

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีตามข้อกำหนดในการให้บริการและวิธีการใช้งานที่ระบุผ่านทาง แอป.

 2. คุณต้องรับผิดชอบ (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) สำหรับ:

  • (ก) การดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ

  • (b) บำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอพ รวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมการสื่อสารทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัทโทรคมนาคมของคุณ

 3. คุณรับทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเสื่อมโทรม  ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 4. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่คุณได้รับจากการใช้แอพจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเข้าใจและยินยอมตามนี้

ข้อ 3. ใช้การลงทะเบียน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย:

  • (a) ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บน App My Page ของคุณ หรือ

  • (b) ดำเนินการรับรองความถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและไม่ทำให้เข้าใจผิด

 3. คุณต้องลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ชักช้า  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจประสบเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

 4. คุณต้องจัดการข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ

 5. คุณจะต้องรับผิดชอบและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ผิดพลาดในส่วนของคุณ หรือการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ

 6. คุณต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการใช้แอพเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เรามีให้

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) (รวมเรียกว่า "การกระทำต้องห้าม"):

  • (ก) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล ดัดแปลง ทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้รองอื่นๆ ของแอพหรือข้อมูล;

  • (ข) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรือทำให้บุคคลที่สามใช้ แอปหรือข้อมูล

  • (c) วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูลโดยการประกอบกลับ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ  

  • (d) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิด การกระทำต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น 

  • (e) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  • (ฉ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอพหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า;

  • (g) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  • (ซ)กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี; 

  • (i) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกระทำต้องห้ามใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือ

  • (ญ) การกระทำอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร​

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต้องห้ามหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ และ/หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแอพและข้อมูลเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่เรา

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน

บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลที่ให้โดยแอพ และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานของแอพบนอุปกรณ์ นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแอปไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอพ คุณใช้ฟังก์ชันที่ให้บริการโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว

 2. บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของฟังก์ชันที่จัดหาโดยบริษัทคู่ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านฟังก์ชันดังกล่าว และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานตามปกติหรือฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันดังกล่าวบนอุปกรณ์

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 1. ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดการซึ่งกระจายแอพ

 2. ข้อมูลการเดินทางที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะแสดงบนแอพ

 3. หากอุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่หรือหากอุปกรณ์อยู่นอกช่วงเมื่อเปิดใช้แอปหรือสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมไม่ได้รับการบำรุงรักษา อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลการเดินทางจะไม่ถูกวัด และ

 4. ไมล์สะสมและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่ได้รับซึ่งคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อาจเผยแพร่บนแอพและแชร์กับผู้ใช้แอพรายอื่นในลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. ตามระยะทางที่เดินทางโดยคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณบนแอพ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

 2. โดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนไมล์สะสม คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมกับคะแนนที่ออกโดยบริษัทอื่นหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอพ

 4. บริษัทจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้เป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ  ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทเมื่อใดก็ได้

 5. บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสอบถาม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์ได้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและ/หรือวิธีการจัดส่งของแอพได้ตามดุลยพินิจของเราและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. เราอาจระงับหรือยุติการส่งมอบแอพทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • (ก) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป

  • (ข) ไม่สามารถเผยแพร่แอปได้เนื่องจากการหยุดให้บริการโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยหรืออื่นใด เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท

  • (c) การระงับหรือการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค; หรือ

  • (d) เราพิจารณาเป็นอย่างอื่นว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยพิจารณาจากเหตุอันสมควร

 3. แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10(1) และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราว

 2. เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงและ/หรือประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ/หรือแอพของเรา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้บังคับจะมีผลทันที

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดแอพเมื่อใดก็ได้  หากเราตั้งใจที่จะยุติการให้บริการแอป เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 2. หากเรายุติการให้บริการแอพ ไมล์สะสมทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแอพจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดใช้งานแอป

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้บุคคลที่สาม สร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือกำจัดสิทธิ์หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 2. หากเราโอนธุรกิจเกี่ยวกับแอพของเราไปยังบริษัทอื่น ร่วมกับการโอนดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ให้กับผู้รับโอน พร้อมกับสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ คุณยินยอมให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อ 13(2) นี้ ข้อ 13 นี้ใช้กับการโอนธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อม การปรับองค์กร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท

ข้อ 14. ข้อพิพาท

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพจะได้รับการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย
 1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับแอพ โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวอาจถูกคาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่

 2. โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อนหน้าและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กรณีที่ (ก) ผู้ใช้อยู่ภายใต้คำจำกัดความของ "ผู้บริโภค" และการใช้งานแอปของคุณอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ "การทำธุรกรรมของผู้บริโภค" ภายใต้ผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครอง (การซื้อขายที่เป็นธรรม) ปี 2003 ของประเทศสิงคโปร์ และ (ข) ผู้ใช้ “จัดการในฐานะผู้บริโภค” ภายใต้พระราชบัญญัติข้อกำหนดสัญญาที่ไม่เป็นธรรมปี 1997 ของประเทศสิงคโปร์) จะได้รับการจัดการดังนี้:

  • ​(1)บริษัทจะชดเชยความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการประพฤติผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทในส่วนของตน 

  • (2)บริษัทจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดจากการไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิด (ไม่รวมถึงกรณีตาม (1)) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเสริม ความเสียหายที่ตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปี 1953 ของสิงคโปร์ กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอื่นๆ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศอื่นๆ หรือ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่ได้รับแอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งออกซ้ำแอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

 2. โดยไม่จำกัดเฉพาะมาตรา 16(1) แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง:

  • (ก) ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร; หรือ

  • (b) บุคคลในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 3. เมื่อใช้แอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา 16(2)(a) และคุณไม่ใช่บุคคลในรายชื่อใดๆ ที่กำหนดไว้ ในมาตรา 16(2)(ข)

 4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธแบคทีเรีย)

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจที่ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

pp

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) จะใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเราได้รับผ่านการใช้แอพของคุณตาม:

 • (a) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”); และ

 • (b) การอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้แอพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ให้ความยินยอมในเรื่องอื่นใดในระหว่างการใช้งานแอพของคุณ (“ข้อตกลงแยกต่างหาก”) ข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด  โดยการดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอป ถือว่าคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อ 1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”)  คุณต้องแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และคุณไม่สามารถยื่นคำร้องหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว และ แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  ไซต์ดาวน์โหลด และตัวดำเนินการไซต์ รวมถึง:

  • (ก) Google Play ไซต์ที่ดำเนินการโดย Google สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android: Google LLC; และ

  • (b)AppStore ไซต์ที่ดำเนินการโดย Apple สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS: Apple Inc.

 2. ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนในเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ คุณยินยอมให้เราจัดการ (รวมถึงการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หมายถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2555 ของสิงคโปร์ (“PDPA”)) ที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานแอพของคุณตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 3. โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อนหน้านี้ หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง PDPA:

  • (ก) ในกรณีบทบัญญัติตามกฎหมายและข้อบังคับ;

  • (ข) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่คุกคามต่อชีวิต สุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ หรือชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ หรือชีวิต สุขภาพของบุคคลอื่น มิฉะนั้นความปลอดภัยจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและไม่สามารถขอความยินยอมจากคุณได้ทันท่วงที

  • (ค) ในกรณีที่บทบัญญัติมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสุขอนามัยสาธารณะหรือส่งเสริมการอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณได้ยาก

  • (ง) ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การได้รับความยินยอมจากท่านจะเป็นการรบกวน กับการปฏิบัติงานดังกล่าว หรือ

  • (จ) ในกรณีที่ศาล พนักงานอัยการ ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจเทียบเคียงกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 4. หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในแอพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำสัญญากับเรา (เช่น เพื่อเข้าถึงแอพและข้อมูล) จะถือว่าคุณยินยอมตามสิ่งต่อไปนี้ที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติงานหรือข้อสรุปของสัญญา ระหว่างคุณกับเรา หรือสัญญาระหว่างเรากับองค์กรอื่นที่ทำขึ้นตามคำขอของคุณหรือที่บุคคลที่เหมาะสมจะถือว่าอยู่ในความสนใจของคุณ:

  • (a) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อองค์กรอื่น;

  • (b) การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยองค์กรอื่น; และ/หรือ

  • (c) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยองค์กรอื่นไปยังอีกองค์กรหนึ่ง

 5. คุณยังอาจถือว่ายินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้รับแจ้ง และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อยกเลิกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อ 2. การจัดการข้อมูลผู้ใช้
 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในแอพตามข้อ 2 นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ประวัติพฤติกรรมของคุณบนแอพ และข้อมูลอื่นใดที่สร้างหรือสะสมบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์

 2. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  • (ก) ที่อยู่อีเมล (ไม่รวมที่อยู่อีเมลที่ระบุในรายการต่อไปนี้);

  • (b) ข้อมูลที่อยู่อีเมลและไอคอนที่คุณใช้เมื่อเข้าสู่ระบบบริการภายนอก;

  • (c) ตัวระบุ (สัญลักษณ์ที่ระบุตัวคุณ และตัวระบุโฆษณา เช่น IDFA และ AAID) [หมายเหตุ 1];

  • (ง) ข้อมูลตำแหน่ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีเดินทาง หมายเลขชั้นอาคาร ความถูกต้องผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปนี้จะเหมือนกัน)

  • (e) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (f) ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการตอบแบบสำรวจที่ดำเนินการในแอพ (“ข้อมูลการสำรวจ”) [หมายเหตุ 2]; และ

  • (g) ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าซิม สกุลเงิน ภาษา และชื่อประเทศ)

  • [หมายเหตุ 1]
   ตัวระบุโฆษณาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการระบุอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการกำหนดเป้าหมายการโฆษณา ฯลฯ ตัวระบุเหล่านี้สามารถระบุอุปกรณ์ได้ แต่โดยตัวมันเองไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้
   IDFA (การระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (iOS) ที่ออกโดย Apple Inc.
   AAID (รหัสโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Android) ที่ออกโดย Google LLC

  • [โน้ต 2]
   ตัวอย่างเช่น วันเกิด (อายุ) เพศ สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ อุปนิสัย การใช้ชีวิต และอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับที่บริษัทกำหนด
    

 3. บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • (a) เพื่อจัดหาแอพและบริการบนแอพที่เหมาะกับคุณ;

  • (b) เพื่อระบุตัวคุณ;

  • (c) เพื่อแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับแอพ;

  • (d) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแอพ;

  • (e) เพื่อยืนยันสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอป เพื่อทำการวิจัยตลาด ใช้แบบสำรวจและการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ หรือเพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติ

  • (f) เพื่อรักษาและปรับปรุงแอป และเพื่อวางแผนและดำเนินการแคมเปญและโปรโมชันต่างๆ

  • (g) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

  • (ซ) วางแผน พิจารณาการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วน

  • (i) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม; และ

  • (j) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการซื้อ (การทำธุรกรรม) จากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชั่นของแอพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่มีข้อมูลผู้ใช้; และเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 4. บริษัทจะให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัท):

  • (ก) ตัวระบุ;

  • (b) ข้อมูลตำแหน่งที่บริษัทได้รับตั้งแต่เริ่มใช้แอพ และประมวลผลผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ

  • (c) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (d) ข้อมูลการสำรวจที่คุณให้ไว้ตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอพ และ

  • (จ) ข้อมูลอุปกรณ์

  • ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น ในลักษณะที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2(3) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

   • (a) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ;

   • (b) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรม และการสำรวจและวิเคราะห์อื่น ๆ

   • (c) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลและโฆษณา ตอบคำถาม วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขาย

   • (ง) เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติ และ

   • (จ) วางแผนและดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 5. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมแอปของคุณโดยใช้โมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามที่ระบุ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ข้อมูลประวัติการสืบค้นแก่ผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูล  โมดูลการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลประวัติการท่องเว็บโดยไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่รวบรวมนั้นได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ ของผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 6. ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจทำสัญญาช่วงการจัดการข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับ และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม บุคคลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมใน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง PDPA

 7. คุณสามารถร้องขอการเข้าถึง การเปิดเผย การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับการใช้งาน การถอนความยินยอมในการใช้งาน ฯลฯ (“การเปิดเผย ฯลฯ”) ของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้เราจะดำเนินการทันที ปฏิบัติตามและตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวในลักษณะที่เรากำหนดไว้ โปรดทราบว่าการรวบรวมหรือการใช้ที่อยู่อีเมลและรายการอื่น ๆ ของข้อมูลผู้ใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการจัดหาแอพ ดังนั้นเราจะระงับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อคุณถอนตัวจากแอพในลักษณะที่เรากำหนดไว้ หากต้องการขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 4

 8. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณดังต่อไปนี้

  • (a) คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวระบุ IDFA และ AAID ได้โดยการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ:

  • https://support.apple.com/ja-jp/HT202074

  • https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

  • (b) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นบนแอพ เพื่อให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มไมล์ผ่านการใช้แอพได้อีกต่อไป และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของแอพจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ข้อ 3. การแก้ไข
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว

 2. ในกรณีของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ทางการของเราและที่อื่น ๆ ที่เราจัดการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 4. ติดต่อ; ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

รายละเอียดการติดต่อของบริษัทสำหรับความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ และคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้ใช้มีดังนี้:

ติดต่อ: https://support.geosmile.app/hc

 (ข้อมูลติดต่อ: ดูรายชื่อติดต่อด้านบน)

จบ

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

วันที่มีผลบังคับใช้   6 ธ.ค. 2565

bottom of page