top of page

แอป GeoSmile - ข้อกำหนดในการให้บริการ 

ประเทศไทย

GeoSmile (“แอพ”) เป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับอนุญาตจาก GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)  แอปให้คะแนน (ในหน่วยที่บริษัทกำหนด) (“ไมล์”) ตามระยะทางที่เดินทางของสมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ที่ติดตั้งแอป ตามที่วัดโดย อุปกรณ์.  แอปนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย 

 

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ใช้กับการใช้งานแอพส่วนบุคคลโดยผู้ใช้ในประเทศไทย  หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณต้องอ้างอิงข้อกำหนดในการให้บริการที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลของคุณ

ข้อ 1. การสมัคร

GeoSmileการเข้าถึงและการใช้แอพโดยผู้ใช้ในประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณกับและการปฏิบัติตาม:

 1. (a) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) และข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ที่คุณได้รับแจ้งผ่านแอพ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ"); 

 2. (b) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือในแอป and 

 3. (c) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว) – กำหนดข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยใช้แอพ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ระยะทางที่เดินทาง ผลลัพธ์ ไมล์สะสม การแสดงแผนที่ และอื่นๆ ข้อมูลและข้อมูลที่มีให้ภายในแอป (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) 

 

“ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับแอปและการใช้ผลระยะทางที่เดินทาง ไมล์สะสม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ แอพสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่เรากำหนด (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”) เท่านั้น และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่ ใช้แอพ นอกจากนี้ หากมีการอัปเดตแอป ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีจึงจะดาวน์โหลดและใช้แอพได้ และคุณต้องขออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหากคุณอายุต่ำกว่านั้น หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การอนุญาตให้พวกเขาใช้แอพ แสดงว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและรับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ใช้บนแอพ

ข้อ 2. เงื่อนไขการใช้งาน
 1. บริษัทมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายในการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และสร้างและใช้ไม่เกินหนึ่งบัญชีตามข้อกำหนดในการให้บริการและวิธีการใช้งานที่ระบุผ่านทาง แอป.

 2. คุณต้องรับผิดชอบ (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) สำหรับ:

  • (ก) การดาวน์โหลด ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และใช้งานแอพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ  

  • (b) บำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้แอพ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสารทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัทโทรคมนาคมของคุณ 

 3. คุณรับทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจไม่สามารถใช้แอพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเสื่อมโทรม  ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในอาคารหรือย้ายไปยังพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยอาคารหรือไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 4. หากคุณลบหรือถอนการติดตั้งแอพ ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่คุณได้รับจากการใช้แอพจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเข้าใจและยินยอมตามนี้

ข้อ 3. ใช้การลงทะเบียน
 1. ในการใช้แอพ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีบนแอพโดย: 

  • (ก) การลงทะเบียนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่จะใช้ในการระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชี”) บน App My Page ของคุณ หรือ

  • (b) ดำเนินการรับรองความถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท (“บริการภายนอก”)

 2. คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด 

 3. คุณต้องลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ชักช้า  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลงทะเบียน 

 4. คุณต้องจัดการข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสมและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ 

 5. คุณจะต้องรับผิดชอบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ผิดพลาดในส่วนของคุณ หรือการใช้งานโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ข้อมูลบัญชีของคุณ_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 6. คุณต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แอปเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดที่เรามอบให้ 

ข้อ 4. ข้อห้าม
 1. เว้นแต่จะอนุญาตโดยชัดแจ้งในแอพ เมื่อใช้แอพ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) (รวมเรียกว่า "การกระทำต้องห้าม"):

  • (ก) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ส่ง สกัด ประมวลผล ดัดแปลง ทำให้ส่งผ่านได้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้รองอื่นๆ ของแอพหรือข้อมูล;

  • (ข) ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง หรือทำให้บุคคลที่สามใช้ แอปหรือข้อมูล

  • (c) วิเคราะห์หรือแก้ไขแอปหรือข้อมูลโดยการประกอบกลับ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ  

  • (d) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพหรือข้อมูล การกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผล ในการกระทำต้องห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น; 

  • (e) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่รบกวนหรือมีแนวโน้มที่จะรบกวนการทำงานของแอป  

  • (ฉ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ใช้แอพหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า;

  • (g) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา;

  • (ซ)กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี; 

  • (i) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกระทำต้องห้ามใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือ

  • (ญ) พฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร

 2. หากคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต้องห้ามหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจระงับการใช้งานแอปชั่วคราว ปิดบัญชีของคุณ และ/หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

ข้อ 5. กรรมสิทธิ์ในสิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแอพและข้อมูลเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่ให้สิทธิ์แก่เรา 

ข้อ 6. ไม่มีการรับประกัน

บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลที่ให้โดยแอพ และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานของแอพบนอุปกรณ์ นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแอปไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ข้อ 7 การจัดหาฟังก์ชั่นโดยพันธมิตรพันธมิตร
 1. เมื่อคุณใช้แอป คุณใช้ฟังก์ชันที่จัดหาโดยพันธมิตรพันธมิตรของเรา นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุโดยพันธมิตรดังกล่าว 

 2. บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของฟังก์ชันที่จัดหาโดยบริษัทคู่ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านฟังก์ชันดังกล่าว และไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานตามปกติหรือฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันดังกล่าวบนอุปกรณ์

ข้อ 8 การวัดข้อมูลการเดินทาง

ผลลัพธ์ระยะทางการเดินทางของคุณที่วัดโดยแอพ (“ข้อมูลการเดินทาง”) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 • (1) ข้อมูลการเดินทางจะถูกวัดโดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแอพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดการซึ่งจัดจำหน่ายแอพ

 • (2) ข้อมูลการเดินทางที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะแสดงบนแอพ

 • (3) หากอุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่หรือหากอุปกรณ์อยู่นอกระยะเมื่อเปิดแอปหรือสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมไม่ได้รับการบำรุงรักษา อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลการเดินทางจะไม่ถูกวัด and 

 • (4) ไมล์สะสมและข้อมูลการเดินทางระยะทางที่คำนวณจากข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อาจเผยแพร่บนแอพและแบ่งปันกับผู้ใช้แอพรายอื่นในลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. การเพิ่มไมล์และการแลกเปลี่ยนไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์
 1. ตามระยะทางที่เดินทางโดยคำนวณจากข้อมูลการเดินทางของคุณบนแอพ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด 

 2. โดยใช้วิธีการที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนไมล์สะสม คุณสามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมกับคะแนนที่ออกโดยบริษัทอื่นหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ

 3. ไมล์สะสมจะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่คุณได้รับไมล์ล่าสุดบนแอป 

 4. บริษัทจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่สามารถแลกเป็นไมล์ได้เป็นครั้งคราว และแสดงบนแอพ  ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้ 

 5. บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสอบถาม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์ได้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการของแอพ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ยุติ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหาและ/หรือวิธีการส่งของ App.  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. เราอาจระงับหรือยุติการส่งมอบแอพทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • (ก) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือการทำงานเป็นระยะหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอป  

  • (ข) ไม่สามารถเผยแพร่แอปได้เนื่องจากการหยุดให้บริการโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุ สงคราม จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาทแรงงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยหรืออื่นใด เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท

  • (c) การระงับหรือการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค; หรือ

  • (d) เราพิจารณาเป็นอย่างอื่นว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยพิจารณาจากเหตุอันสมควร

 3. แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10(1) และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง

ข้อ 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราว 

 2. เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงและ/หรือประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ/หรือแอพของเรา  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้บังคับจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของ App 
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดแอพเมื่อใดก็ได้  หากเราตั้งใจที่จะยุติการให้บริการแอป เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 2. หากเรายุติการให้บริการแอพ ไมล์สะสมทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแอพจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดใช้งานแอป 

ข้อ 13. ไม่มีการมอบหมาย
 1. คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้บุคคลที่สาม สร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือกำจัดสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 

 2. หากเราโอนธุรกิจเกี่ยวกับแอพของเราไปยังบริษัทอื่น ร่วมกับการโอนดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ให้กับผู้รับโอน พร้อมกับสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ คุณยินยอมให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อ 13(2) นี้ ข้อ 13 นี้ใช้กับการโอนธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อม การปรับองค์กร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท

ข้อ 14. Disputes 

การสอบถาม การสื่อสาร และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปจะได้รับการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

ข้อ 15. การชดเชยความเสียหาย
 1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากแอป โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ 

 2. โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อนหน้านี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ บริษัทจะชดเชยความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการกระทำละเมิดหรือการละเมิดสัญญาเกี่ยวกับการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของ ในส่วนของบริษัทตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540; อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเสริม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไร

ข้อ 16. ระเบียบควบคุมการส่งออก
 1. ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอื่นๆ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศอื่นๆ หรือกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้รับแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งออกแอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซ้ำได้

 2. โดยไม่จำกัดมาตรา 16(1) แอป ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง: 

  • (ก) ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร; หรือ

  • (b) บุคคลในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และบุคคลในบัญชีรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 3. เมื่อใช้แอป ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา 16(2)(a) และคุณไม่ใช่บุคคลในรายชื่อใดๆ ที่กำหนดไว้ ในบทความ 16(2)(b). 

 4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธแบคทีเรีย)  

ข้อ 17. เขตอำนาจศาล
 1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

 2. หากมีคำถามหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราจะปรึกษากับคุณโดยสุจริตใจเพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ศาลสรุปโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว จะเป็นศาลชั้นต้นที่ตกลงร่วมกันโดยเฉพาะ 

ข้อ 18. การอยู่รอด

เรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีอำนาจ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความเพื่อให้แน่ใจว่าจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นจริงในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีโอสไมล์

pp

GeoTechnologies, Inc. (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) จะใช้ ใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเราได้รับผ่านการใช้แอพของคุณตาม:

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GeoSmile นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”); และ

(b) การอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้แอพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณให้ความยินยอมในวัตถุประสงค์แยกต่างหากอื่นใดของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการใช้งานแอป (“ข้อตกลงแยกต่างหาก”) ข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด  โดยการดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอป ถือว่าคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขและกฎหมายรอง (“PDPA”) บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตาม PDPA. 

ข้อ 1.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”)  เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขคำถามหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และคุณไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว และแม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนนี้ และเราไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ในทุกแง่มุม  ไซต์ดาวน์โหลด และตัวดำเนินการไซต์ รวมถึง:

  • (ก) Google Play ไซต์ที่ดำเนินการโดย Google สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android: Google LLC; และ

  • (b)AppStore ไซต์ที่ดำเนินการโดย Apple สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS: Apple Inc.

 2. ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนในเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเว็บไซต์ เราจะอาศัยความยินยอมจากคุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หมายถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ใน PDPA เป็นข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต) ที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานแอพของคุณตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถอาศัยเหตุผลที่อธิบายไว้ภายใต้ PDPA ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เหตุดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • (1) ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่ง เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายใดๆ ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

  • (2)ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

  • (3)ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลที่สามในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทใช้เพียงบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่คุณมีในฐานะเจ้าของข้อมูล

  • (4) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้อำนาจของทางราชการ

  • (5) ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

 4. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษซึ่งมีความละเอียดอ่อนตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” โดยปกติแล้ว บริษัทจะไม่รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น เราจะดำเนินการตามความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้เหตุผลที่อธิบายไว้ภายใต้ PDPA เพื่อรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หากเป็นกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการในลักษณะที่จำกัดและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ 2.การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในแอพตามข้อ 2 นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ประวัติพฤติกรรมของคุณบนแอพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างหรือสะสมบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นหรือไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้น

 2. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: 

  • (ก) ที่อยู่อีเมล (ไม่รวมที่อยู่อีเมลที่ระบุในรายการต่อไปนี้);

  • (b) ข้อมูลที่อยู่อีเมลและไอคอนที่คุณใช้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บริการภายนอก  

  • (ค) ตัวระบุ (สัญลักษณ์ที่ระบุตัวคุณ และตัวระบุโฆษณา เช่น IDFA และ AAID) [หมายเหตุ 1]; 

  • (ง) ข้อมูลตำแหน่ง (รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เวลา ความเร็ว ความสูง ทิศทาง วิธีเดินทาง หมายเลขชั้นอาคาร ความถูกต้องของข้อผิดพลาด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปนี้จะเหมือนกัน);_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • (e) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (f) ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการตอบแบบสำรวจที่ดำเนินการในแอพ (“ข้อมูลการสำรวจ”) [หมายเหตุ 2]; และ

  • (g) ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าซิม สกุลเงิน ภาษา และชื่อประเทศ) 
   [หมายเหตุ 1]
   ตัวระบุโฆษณาเป็นสัญลักษณ์สำหรับการระบุอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการกำหนดเป้าหมายการโฆษณา ฯลฯ ตัวระบุเหล่านี้สามารถระบุอุปกรณ์ได้ แต่โดยตัวมันเองไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้
   IDFA (การระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (iOS) ที่ออกโดย Apple Inc.
   AAID (รหัสโฆษณา): ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Android) ที่ออกโดย Google LLC. 
   [โน้ต 2]
   ตัวอย่างเช่น วันเกิด (อายุ) เพศ สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว เด็ก อายุของเด็ก อาชีพ ตำแหน่ง ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อปี รายได้ครัวเรือน งานอดิเรก ความชอบ อุปนิสัย การใช้ชีวิต และอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับที่บริษัทกำหนด
    

 3. บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • (a) เพื่อจัดหาแอพและบริการบนแอพที่เหมาะกับคุณ;

  • (b) เพื่อระบุตัวคุณ;

  • (c) เพื่อแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับแอพ;

  • (d) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแอพ;

  • (e) เพื่อยืนยันสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอป เพื่อทำการวิจัยตลาด ใช้แบบสำรวจและการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ หรือเพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติ

  • (ฉ) เพื่อรักษาและปรับปรุงแอป และเพื่อวางแผนและดำเนินการแคมเปญและโปรโมชันต่างๆ

  • (ช) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ

  • (ซ) วางแผน พิจารณาการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วน

  • (i) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม; และ

  • (ญ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการซื้อ (ธุรกรรม) จากบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นเมื่อมีการซื้อ ทำสัญญา หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านแอพหรือโดยการใช้ฟังก์ชั่นของแอพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่มีข้อมูลผู้ใช้; และเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 4. บริษัทจะให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ ลูกค้าและบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ของบริษัท): 

  • (ก) ตัวระบุ;

  • (b) ข้อมูลตำแหน่งที่บริษัทได้รับตั้งแต่เริ่มใช้แอพ และประมวลผลผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ

  • (b) ข้อมูลประวัติการเรียกดู;

  • (c) ข้อมูลการสำรวจที่คุณให้ไว้ตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอพ และ

  • (ง) ข้อมูลอุปกรณ์

  • ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น ในลักษณะที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 2(3) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

  • (ก) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ;

  • (ข) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรม และการสำรวจและวิเคราะห์อื่น ๆ

  • (c) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลและโฆษณา ตอบคำถาม วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขาย

  • (ง) เพื่อเตรียมข้อมูลสถิติ and 

  • (จ) วางแผนและดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
    

 5. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมแอปของคุณโดยใช้โมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามที่ระบุ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ข้อมูลประวัติการสืบค้นแก่ผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูล  โมดูลการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมโดยไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่รวบรวมนั้นได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ ของผู้ให้บริการโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 6. ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจทำสัญญาช่วงการจัดการข้อมูลผู้ใช้กับผู้ขายภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับ และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม บุคคลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม  ในการเชื่อมต่อนี้ ข้อมูลผู้ใช้ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยต่อพวกเขาเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่เรา

 7. คุณสามารถร้องขอการเปิดเผย ประกาศวัตถุประสงค์การใช้งาน แก้ไข เพิ่ม ลบ ระงับการใช้งาน ฯลฯ (“การเปิดเผย ฯลฯ”) ของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามและตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวโดยทันทีใน แบบที่เรากำหนดไว้ โปรดทราบว่าสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้ PDPA คุณอาจไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนื่องจากการให้สิทธิ์ของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลที่ดำเนินการโดยเรา ดังนั้น สำหรับข้อมูลของคุณ และเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถูกต้องและตระหนักถึงสิทธิ์แต่ละข้อของคุณ บริษัทจึงสรุปสิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดภายใต้ PDPA ในข้อ 4 ด้านล่าง นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมหรือการใช้ที่อยู่อีเมลและรายการอื่น ๆ ของข้อมูลผู้ใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการจัดหาแอพ ดังนั้น เราจะระงับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็ต่อเมื่อคุณถอนตัวจากแอพในลักษณะที่เรากำหนดไว้ หากต้องการขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 7

 8. คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณดังต่อไปนี้

 • (a) คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวระบุ IDFA และ AAID ได้โดยการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ:
  https://support.apple.com/ja-jp/HT202074
  https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

 • (b) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นบนแอพ เพื่อให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มไมล์ผ่านการใช้แอพได้อีกต่อไป และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของแอพจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ข้อ 3. ระยะเวลาการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามรายละเอียดต่อไปนี้:

 • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือมีความจำเป็นในกรณีที่บริษัทมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการดังกล่าว และ

 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณอาจสั้นกว่าที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบริษัทไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป
  หลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นสิ้นสุดลง บริษัทจะลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 4. สิทธิ์ของคุณเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาม PDPA ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจถูกจำกัดภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและพื้นฐานที่บริษัทใช้ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:


สิทธิในการถอนความยินยอม:คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตราบใดที่ไม่มีข้อจำกัดในการกระทำดังกล่าวตามกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ผลประโยชน์กับคุณ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมตามกฎหมายแล้ว


สิทธิ์ในการเข้าถึง:คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดจนร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่คุณเชื่อว่าบริษัทได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ 


สิทธิในการแก้ไข:คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทแก้ไขหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบ: คุณมีสิทธิ์ขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและยืนยันการลบดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนามภายใต้เงื่อนไขบางประการและด้วยเหตุผลบางประการตาม PDPA ดังนี้:

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 • เมื่อความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกเพิกถอน และในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยดังกล่าว 

 • ในกรณีที่คุณได้คัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบริษัทไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าว หรือ

 • ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 


สิทธิในการจำกัด:คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้บริษัทจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่มีขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องขอแก้ไขของคุณที่ค้างอยู่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ในการลบเนื่องจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการโดยบริษัทนั้นผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกลบ

 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่คุณยังคงต้องการข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจัดตั้ง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย or 

 • ในกรณีที่คุณได้คัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการตรวจสอบการคัดค้านดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล:คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งบริษัทรวบรวมและจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้กันทั่วไปโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยโดยวิธีอัตโนมัติไปยังผู้อื่นได้ องค์กรหรือต่อท่านโดยตรงตามเงื่อนไขและเหตุผลที่กำหนดไว้ใน PDPA สิทธิ์ของคุณในเรื่องนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณยินยอมให้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือที่บริษัทรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยอาศัยความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น
 

สิทธิในการคัดค้าน:คุณมีสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขและเหตุที่กำหนดภายใต้ PDPA เช่น ในกรณีที่บริษัทอาศัยเหตุแห่งผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งลบล้างผลประโยชน์ของคุณ หรือที่ซึ่งทำขึ้นเพื่อจัดตั้ง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
 

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน:คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใต้ PDPA หากบริษัทหรือพนักงานของบริษัทไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือประกาศที่ออกภายใต้ PDPA

ข้อ 5. ผลของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่ข้อบังคับ หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการใช้แอพหรือเพื่อให้เราให้บริการใด ๆ แก่คุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกัน สิ่งนี้จะขัดขวางเราในการจัดการความสัมพันธ์ด้านบริการกับคุณ และใน ให้บริการของเราแก่คุณ นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถให้คำแนะนำ การปรับปรุง และประสบการณ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแอพของเราและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ แก่คุณได้

ข้อ 6. การแก้ไข
 1. เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว

 2. ในกรณีของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ทางการของเราและที่อื่น ๆ ที่เราจัดการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 นับจากวันที่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่ของแอพและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที 

 3. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 แล้ว คุณยังคงใช้แอปต่อไปหรือไม่ยกเลิกการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 7.ติดต่อ; 

รายละเอียดการติดต่อสำหรับความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ และข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้ใช้มีดังนี้:

ติดต่อ: https://support.geosmile.app/hc

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

วันที่มีผลบังคับใช้ 6 ธันวาคม 2565

วันที่แก้ไข 29 สิงหาคม 2566

bottom of page